პარტნიორობა სკოლებთან

"წამყვანი კერძო სკოლები ირჩევენ MINIBOSS-ს, რათა გაამდიდრონ თავიანთი სასწავლო გეგმა და ერთად შევიტანოთ განსხვავება განათლების სამყაროში"

სვეტლანა გერეი,
ფრანშიზის დეპარტამენტის დირექტორი

პარტნიორობა სკოლებთან

"წამყვანი კერძო სკოლები ირჩევენ MINIBOSS-ს, რათა გაამდიდრონ თავიანთი სასწავლო გეგმა და ერთად შევიტანოთ განსხვავება განათლების სამყაროში"

სვეტლანა გერეი,
ფრანშიზის დეპარტამენტის დირექტორი

ყველაფრის გამოგონება შეუძლებელია. ამიტომ მსოფლიოში გამოიგონეს ფრენჩაიზინგი, როგორც სპეციალიზაციისა და თანამშრომლობის ფორმა, რათა გადაეცა ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების უფლება ახალ პარტნიორებს - ფრანჩაიზებს. ასე რომ, ინოვაციები სწრაფად იზრდება დაცულ ცივილიზებულ იურიდიულ სფეროში.

მთელ მსოფლიოში, ფრენჩაიზის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და ეფექტურად განავითაროთ ბიზნეს სისტემები. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ბიზნესების ფრენჩაიზებია - Amazon, IKEA, Zara, McDonald's, KFC, Apple, UPS, Hilton, Holiday Inn, MiniBoss, Leonardo, Royal British School, School of Rock და ა.შ.

პარტნიორობა მომგებიანია. ეს აჩქარებს განვითარებას და ზრდის რეიტინგებს.

საჯარო თუ კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლები მთელ დროს ხარჯავენ ძირითადი საგნების – მათემატიკის, ქიმიის, ფიზიკის, ლიტერატურის – პროგრამების გაუმჯობესებაზე. და ეს მათი ამოცანაა.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL საერთაშორისო საგანმანათლებლო ქსელს განსხვავებული ამოცანა აქვს - ორიენტირებული იყოს მხოლოდ ბავშვებისთვის ინოვაციური ბიზნეს საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნაზე. ამიტომაც ამ სფეროში ტოლი არ გვყავს. ჩვენ გამოვიგონეთ უნიკალური ბაზარი და შევავსეთ იგი ინოვაციური სერვისებით ინდივიდის პოტენციალის ჰოლისტიკური განვითარებისთვის.

კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების თანამშრომლობა MINIBOSS-თან ძალიან მომგებიანია ყველასთვის - ბავშვებისთვის, მშობლებისთვის და საგანმანათლებლო პარტნიორებისთვის. ყველა იღებს საეგებელს მაღალგანვითარებული კურსდამთავრებულის სახით, გამოვლენილი პოტენციალით და პრაქტიკული უნარებით. ზუსტად ეს არის თანამედროვე განათლების მიზანი!

სწორედ ამიტომ მივესალმებით კერძო სკოლების ინიციატივებს MINIBOSS-ის პროგრამების სასწავლო გეგმებში დანერგვის შესახებ.

ერთად შევცვალოთ სამყარო უკეთესობისკენ!